Basisschool 't Keuningshöfke
Verlof aanvragen?
Kinderen zijn in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan er, gebonden aan de regels van de leerplichtwet, verlof worden verleend op reguliere schooldagen door de directie:
- Vakantieverlof vanwege specifieke aard van beroep ouders. 
- Verlof vanwege gewichtige omstandigheden (verhuizing, bijwonen van huwelijk, overlijden, jubilea)
Luxeverlof is daarentegen niet toegestaan. Denk hierbij aan (extra /verlengde) vakantie, eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie, deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspectie controleren streng op schoolverzuim. Luxeverlof wordt dan ook niet toegestaan.

Tot slot kunnen er ook gewichtige omstandigheden zijn, waarvoor meer dan 10 schooldagen verlof wordt gevraagd. Dit dient minimaal 1 maand van te voren via de directeur van de school, en bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. 

Verlof moet via het aanvraagformulier schriftelijk worden aangevraagd. U ontvangt vervolgens een  bevestiging of afwijzing van school.

- Verlofaanvraag