Basisschool 't Keuningshöfke
Ziekmelding

• Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan komen, verwachten wij dat u uw kind voor 8:30 uur afmeldt op school. Dit kan telefonisch of via het ouderportaal. Wanneer wij geen afmelding hebben ontvangen, doen wij ons best om vanaf 9 uur telefonisch contact met ouders van de afwezige leerlingen te leggen.
• Bij ziekteverzuim langer dan 7 schooldagen aansluitend of 4 keer in 3 maanden wordt de schoolarts ingeschakeld. Zij kan de leerling dan oproepen voor verder onderzoek om verdere absenties te voorkomen.
• Bij (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim doen wij altijd melding bij de leerplichtambtenaar. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De leerplichtambtenaar zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim.Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.